กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 15 -ศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2567