เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 โรงเรียนศรัทธาสมุทรให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมมาธิการศึกษาขั้นพื้นฐานศึกษาเข้าดูงาน ปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยและประวัติศาสตร์ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/mUuArKYR28NotfSK6