วันที่ 26 มิถุนายน โรงเรียนศรัทธาสมุทรโดยมีนางวิไล ออกกิจวัตร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรม “รวมพลัง สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา” โดยมีการประชาสัมพันธ์ถึงโทษของยาเสพติดและเต้น Cover Dance จากสมาชิกชมรม TO Be Number One

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/dzD82o7H9YaaZRxM9