โรงเรียนศรัทธาสมุทรมีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อนสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน 27,830,900 บาท รายละเอียดด้านล่าง

ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ คลิกที่คำว่า Link

เอกสารประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ คลิกที่คำว่า Link