ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้างกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป