ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา ทางโรงเรียนศรัทธาสมุทรได้จัดประชุมผู้ปกครองของนักเรียน โดยในภาคเช้าเป็นการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 และภาคบ่ายเป็นการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีชี้แจงรายละเอียดของการจัดการเรียนการสอน ค่าบำรุงการศึกษา การใช้งานระบบ PS School การชำระเงินบำรุงการศึกษา การพบครูที่ปรึกษาและรับทราบผลการเรียนของนักเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา

รูปภาพเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/share/p/GzRqvaCK2DoWPqQm/

https://www.facebook.com/share/p/HCkDKeXRPSk5QWfm

https://photos.app.goo.gl/ZxSicyqfey4y8Xtr6