วันที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา ทางกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมให้การสนับสนุนทางโรงเรียนศรัทธาสมุทรร่วมจัดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้พร้อมรับมือกันอนาคตได้อย่างมั่นใจให้กับนักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร โดยนักเรียนที่เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 และ 6/7 โดยเนื้อหาที่บรรยายเหมาะกับเด็กและเยาวชนไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เพศศึกษาและยาเสพย์ติด

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/Ww2Un8B5QrzN2q3x9

https://photos.app.goo.gl/V5u5YjtRDAjAzaiJA

https://photos.app.goo.gl/tZnZejVFTvN4CBAy7