เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 โรงเรียนศรัทธาสมุทรพร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมพิธีทำบุญตึกมหาสิทธิการ(ทอง) และเชิญตราสัญลักษณ์โรงเรียนศรัทธาสมุทรลงจากตึกมหาสิทธิการ (ทอง)

รูปภาพดาวน์โหลดตาม Link ด้านล่าง

https://photos.app.goo.gl/ooiF1dFBPPWA4Dgw6

https://photos.app.goo.gl/Pom2ViookNFxzphB7