เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ทางโรงเรียนศรัทธาสมุทรพร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลาการทางการศึกษา นักเรียนและคณะครูเก่าโรงเรียนศรัทธาสมุทร ได้ร่วมทำพิธีบวงสรวงรื้อถอนอาคารเรียนแบบ 318 (ตึกมหาสิทธิการทอง) 

รูปภาพดาวน์โหลดตาม Link ด้านล่าง

https://photos.app.goo.gl/69fbrxXCCBQaqKs87

https://photos.app.goo.gl/pAQfErNKR4AnveAe6