สถาบันพลังจิตอานุภาพมอบทุนให้กับนักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1000 บาท ที่ได้เข้าร่วมเรียนในหลักสูตร รายวิชาสมาธิพัฒนาปัญญาในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ดังนี้

1.นายอภิรักษ์ รอดสะใภ้

2.นายณัฏฐกฤต ชูแสง

3.นายนวกรณ์ เจริญผล

4.นางสาวธนิสร พุ่มพร

5.นางสาวลภัส ตั้งสกุล

6.นางสาวธนพร กลิ่นหวล

7.นางสาวรวิสรา สุขเจริญ

8.นางสาววรรณวิสา เนตรสว่าง

9.นางสาวศิริลักษณ์ เดชคจิต

10.นางสาวหทัยขวัญ กาทอง