โรงเรียนศรัทธาสมุทรร่วมจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ร่วมกันปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า

ภาพกิจกรรมจาก ST PHOTO

https://photos.app.goo.gl/aBbfETovkZjYW9KD8