🎉🎉🎉ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร เรื่อง ผลการสอบเพื่อจัดสรรแผนการเรียนของนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบโควต้า ม.3 เดิม เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
ประกาศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ประกาศโควตา1 เรียงตามเลขประจำตัวนักเรียน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ประกาศโควตา 1 บัญชีตัวจริง เรียงตามแผน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ประกาศโควตา 1 บัญชีสำรอง เรียงตามแผน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่