🎉🎉🎉ประกาศโรงเรียนศรัทธาสมุทร🎉🎉🎉
เรื่อง แจ้งผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงการห้องเรียนพิเศษ AP และ สสวท.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่