เนื้อร้อง ทำนอง สุรัตน์ พุ่มหรดี
เรียบเรียงเสียงประสาน สัญชัย ติขิณานนท์ ,ถาวร คำนวน

ศรัทธา ศรัทธาสมุทร มงคลนามงามพิสุทธิ์ ดุจดังจันทร์แจ่มฟ้า
สถาบันนี้ท่านให้กำเนิดมา พระครูศรัทธาโสภิตจิตการุณย์

พระคุณท่านเหนือฟ้ามหาสมุทร ท่านเป็นจุดรวมใจของชาวประชา

สร้างอาคารอันงามสง่า ขนานนามว่าตึกมหาสิทธิการทอง

เราภูมิใจในสถาบัน ขอปฏิญาณยึดมั่นกตัญญู

เทิดในพระคุณคุณคร ผู้สังสอนปวงศิษย์ชั่วนิจนิรันดร์

ศรัทธา ศรัทธาสมุทร มงคลนามงามพิสุทธิ์ ดุจดังจันทร์แจ่มฟ้า

สถาบันนี้ท่านให้กำเนิดมา พระครูศรัทธาโสภิตจิตการุณย์

ศรัทธา ศรัทธาสมุทร มงคลนามงามพิสุทธิ์ ดุจดังจันทร์แจ่มฟ้า
สถาบันนี้ท่านให้กำเนิดมา พระครูศรัทธาโสภิตจิตการุณย์

เราลูกศรัทธามีมานะอดทน สู้แดดลมฝนเราไม่ร่นถอยหนี

ตราบลมหายใจยังมี ขอศรัทธานี้ยังคงอยู่คู่ฟ้าดิน

เรามีคุณธรรมเลิศล้ำในวิชาการ องอาจกล้าหาญล้วนมั่นในศักดิ์ศรี

ด้วยรักและสามัคคี เลือดศรัทธานี้จึงเข้มข้นจวบจนวันตาย